tap-gab0dbef68_1920
Zarząd ROD KOPCIUSZEK

INFORMUJE

W dniu 30 marca 2023 r. nastąpi uruchomienie sieci wody pitnej .
Prosimy o pozakręcanie zaworów.
Jednocześnie nastąpi usunięcie punktów czerpalnych wody pitnej.
Opole, dnia 21.03.2023r. Prezes Zarządu ROD


Slide 3
U W A G A ! ! ! ! !

W dniach 16 – 17 LISTOPADA 2022r.
nastąpi odłączenie dostawy wody pitnej
Prosimy o spuszczenie wody w swoich instalacjach

Opole, 15.11.2022r.
I W-ce Prezes Zarządu ROD
Slide 2

I N F O R M U J E M Y, ŻE DYŻURY ZARZĄDU

W OKRESIE 1 listopada 2022r. do 28 lutego 2023r.
PEŁNIONE SĄ

W KAŻDĄ SOBOTĘ

W godzinach OD 10:00 - 12:00

Opole, dn. 22.10.2022r.
I V-ce prezes zarządu

Slide
Zarząd ROD KOPCIUSZEK

INFORMUJE , ŻE DOKONANO JESIENNEGO ODCZYTU LICZNIKÓW ENERGII ELEKTRYCZNEJ.

PROSIMY O KONTAKT Z KASJERKĄ OGRODU I DOKONYWANIA WPŁAT ZA ZUŻYTĄ ENERGIĘ.

NR KONTA BANKOWEGO : BS 48 8898 0003 2001 0000 2684 0001

KASA CZYNNA :
CZWARTEK 14.00 - 16.30

SOBOTA 10.00 - 12.00


Opole, dnia 15.10.2022r. Prezes Zarządu ROD
previous arrow
next arrow

Ostatnie wpisy

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZEw ROD „Kopciuszek” Opolew dniu 15 kwietnia 2023r.I termin: godz. 09:00II termin 09:30ROD „Działkowiec Opolski”Opole ul. Sosnkowskiego 29APorządek
Odbiór nagrody za zajęcie IV miejsca w konkursie "Wielki Konkurs dla uczczenia 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku" i
Zarząd Rod KopciuszekDożynki Działkowe27 sierpnia 2022 r., godz. 14.00plac obok parkingu W programie. Okolicznościowy referat, Wręczenie odznaczeń i dyplomów uznania
Kliknij na wybrany konkurs żeby pobrać lub wyświetlić dokumenty KONKURS PLASTYCZNY WZOROWA DZIAŁKA
K O M U N I K A T Niniejszym informujemy, że Komisja Ogrodowa rozpoczyna przeglądy wiosenne działek, prosimy o

Działkowicze ROD „Kopciuszek” w Opolu

Zawarte porozumienie i umowy o realizację prac zadania „Budowa instalacji rozprowadzającej wodę pitną” na terenie ogrodów działkowych „Kopciuszek” w Opolu pomiędzy ROD „Kopciuszek” – Wojewódzki Zarząd Ogródków Działkowych – Urzędem Miasta Opole a wykonawcą robót PLADA Sp. z o.o, obejmujący planowany okres realizacji z zachowaniem stabilizacji warunków realizacji na podstawie stanu zaawansowanie robót i trudności w pozyskiwaniu środków pozwala na zakończenie robót w 2022 roku.

Zarząd ROD „Kopciuszek” informuje wszystkich użytkowników działek o możliwości doprowadzenia wody do wszystkich działek, których właściciele wniosą ustaloną całkowitą kwotę inwestycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021r. oraz do 30 sierpnia 2022r.

Po terminie 30 sierpnia 2022r. doprowadzenie wody pitnej do działki może nastąpić wyłącznie na zasadzie indywidualnego działania działkowicza (pozyskaniem wykonawcy robót i indywidualnego z nim rozliczenia) za zgodą i na warunkach określonych przez Zarząd ROD „Kopciuszek”.

Po zakończeniu i przekazaniu instalacji całego ogrodu w użytkowanie – zostanie dokonanie szczegółowego rozliczenia zadań.

Opole, 24 kwietnia 2021r. Zarząd ROD”Kopciuszek”

Skip to content