Wysokość opłat i terminy w roku 2021

WYCIĄGI z UCHWAŁ nr 4; 5; 6; 7; 12

Walnego zebrania sprawozdawczego ( konferencji delegatów ) członków PZD w ROD „KOPCIUSZEK” w Opolu z dnia 07 sierpnia 2021r. w sprawie : Wysokości poszczególnych opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenie w roku 2021

Opłata członkowska – 6,00 zł ( jednorazowa ) od działki

Opłata ogrodowa – 0,61 zł za m2 powierzchni użytkowej działki

Opłata za wywóz śmieci – 80,00 zł ( jednorazowa ) od działki do 500m2

Opłata za wywóz śmieci – 120,00 zł ( jednorazowo ) od działki pow. 500m2

Opłata za zużytą energię elektryczną – 0,62 zł za 1kW

Opłata energetyczna – 15,00 zł

Opłata za brak kompostownika i wrzucanie zielonego do kontenera – 160,00 zł

Partycypacja w kosztach doprowadzenia wody pitnej ( jednorazowa ) od działki – 250,00 zł

Aleje : 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25 – + 1.050,00 zł

TERMIN dokonywania wpłat : 31 lipiec 2021r.

DLA NOWYCH DZIAŁKOWCÓW :

Jednorazowa opłata inwestycyjna wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez ROD – 500,00 zł

Jednorazowa opłata wpisowe wnoszona przez nowego działkowca ustalona przez OZ – 200,00 zł

Opole, 09.08.2021r.

Nr KONTA BANKOWEGO : BS 48 8898 0003 2001 0000 2684 0001

Nr KONTA BANKOWEGO : BS 48 8898 0003 2001 0000 2684 0001

Nr KONTA BANKOWEGO : BS 48 8898 0003 2001 0000 2684 0001

Nr KONTA BANKOWEGO : BS 48 8898 0003 2001 0000 2684 0001

Scroll to Top
Skip to content