Zarząd

Zarząd

Czesława Chyłka – Prezes Zarządu (tel. 600090677)

Janina Pater – V-ce Prezes Zarządu

Gabriela Śliwińska – Sekretarz

Teresa Łastówka – Skarbnik

Krystyna Chyłka – członek Zarządu

Paweł Orzechowski – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna

Barbara Gaładyk – Przewodnicząca

Henryk Gorek – z-ca Przewodniczącego

Danuta Adamkowska – członek Komisji Rewizyjnej

Scroll to Top
Skip to content