Zatoczki do parkowania samochodu

K O M U N I K A T Niniejszym informujemy, że Działkowcy posiadający klucze do bram wjazdowych zobowiązani są do wykonania na swojej działce zatoczki do parkowania samochodu – zgodnie z § 70 pkt.2 Regulaminu ROD Termin wykonania zatoczki do 30.07.2023r. Nie wykonanie zatoczki spowoduje odebranie klucza. Opole, dnia 04.07.2023r. Zarząd ROD KOPCIUSZEK

Opłata inwestycyjna

Zarząd ROD KOPCIUSZEK INFORMUJE   Na podstawie Uchwały Nr 3/XIII/2023 Okręgowej Rady Polskiego Związku Działkowców podwyższona zostaje opłata ogrodowa uiszczana przez działkowca w roku nabycia prawa do działki ( czyli tzw,”wpisowe” ) na kwotę 300,- zł z dniem 01.07.2023r. Jednocześnie na podstawie Uchwały Nr 66/2023 Zarządu ROD „KOPCIUSZEK” podwyższona zostaje opłata inwestycyjna – jednorazowa – …

Opłata inwestycyjna Read More »

Wyciąg z Uchwał z dotyczących opłat ogrodowych na 2023r.

Wyciąg z Uchwał Nr 4/2023, Uchwały Nr 5/2023, Uchwały Nr 6/2023, Uchwały Nr 7/2023, 15/20237 Walnego Zebrania ROD ”Kopciuszek” w Opolu z dnia 15 kwietnia 2023r. dotyczących OPŁAT OGRODOWYCH NA 2023 r. – SKŁADKA CZŁONKOWSKA – 6,00 zł – OPŁATA OGRODOWA – 0,80 zł/m2 – OPŁATA STAŁA ENERGETYCZNA – 30,00 zł – OPŁATA ZA WYWÓZ …

Wyciąg z Uchwał z dotyczących opłat ogrodowych na 2023r. Read More »

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w ROD „Kopciuszek” Opole
w dniu 15 kwietnia 2023r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZEw ROD „Kopciuszek” Opolew dniu 15 kwietnia 2023r.I termin: godz. 09:00II termin 09:30ROD „Działkowiec Opolski”Opole ul. Sosnkowskiego 29APorządek zebrania1. Otwarcie zebrania.2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.4. Zatwierdzenie porządku obrad.5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków.6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i …

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w ROD „Kopciuszek” Opole
w dniu 15 kwietnia 2023r.
Read More »

Zajęcie IV miejsca w konkursie

Odbiór nagrody za zajęcie IV miejsca w konkursie „Wielki Konkurs dla uczczenia 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” i otrzymaliśmy tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców” w imieniu Pani Prezes Czesławy Chyłki nagrodę odebrała I wiceprezes zarządu i sekretarz zarządu.

Dożynki 2022 ROD KOPCIUSZEK w Opolu

Zarząd Rod KopciuszekDożynki Działkowe27 sierpnia 2022 r., godz. 14.00plac obok parkingu W programie. Okolicznościowy referat, Wręczenie odznaczeń i dyplomów uznania dla działkowców, Smaczny poczęstunek, Zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu muzycznego. Prosimy o przyniesienie krzesełek.

Scroll to Top
Skip to content