Aktualności

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w ROD „Kopciuszek” Opole
w dniu 15 kwietnia 2023r.

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZEw ROD „Kopciuszek” Opolew dniu 15 kwietnia 2023r.I termin: godz. 09:00II termin 09:30ROD „Działkowiec Opolski”Opole ul. Sosnkowskiego 29APorządek zebrania1. Otwarcie zebrania.2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium zebrania. Wyznaczenie protokolanta.3. Zatwierdzenie regulaminu zebrania.4. Zatwierdzenie porządku obrad.5. Wybór Komisji Mandatowej, Komisji Wyborczej, Komisji Uchwał i Wniosków.6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2022 r. (merytoryczne i …

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE
w ROD „Kopciuszek” Opole
w dniu 15 kwietnia 2023r.
Read More »

Zajęcie IV miejsca w konkursie

Odbiór nagrody za zajęcie IV miejsca w konkursie „Wielki Konkurs dla uczczenia 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” i otrzymaliśmy tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców” w imieniu Pani Prezes Czesławy Chyłki nagrodę odebrała I wiceprezes zarządu i sekretarz zarządu.

Dożynki 2022 ROD KOPCIUSZEK w Opolu

Zarząd Rod KopciuszekDożynki Działkowe27 sierpnia 2022 r., godz. 14.00plac obok parkingu W programie. Okolicznościowy referat, Wręczenie odznaczeń i dyplomów uznania dla działkowców, Smaczny poczęstunek, Zabawa taneczna przy dźwiękach zespołu muzycznego. Prosimy o przyniesienie krzesełek.

Bezpłatne konsultacje i instruktaż z zakresu sadownictwa

Polski Związek Działkowców – Okręg Opolski w Opolu oraz Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego “Kopciuszek” w Opolu zapraszają wszystkich zainteresowanych działkowców w dniu 8 kwietnia 2022 roku w godzinach 10:00-14:30 na bezpłatny instruktaż i porady sadownicze, które poprowadzi dr inż. Ewelina Gudarowska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – autorka wielu artykułów fachowych do miesięcznika “działkowiec”. Ponadto …

Bezpłatne konsultacje i instruktaż z zakresu sadownictwa Read More »

Dotacja na usuwanie azbestu

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”. Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.:– osoby fizyczne,– jednostki sektora finansów publicznych,– kościoły i związki wyznaniowe,– wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,– …

Dotacja na usuwanie azbestu Read More »

Skip to content