KOMUNIKAT – partycypacja wody

Opublikowano: środa, 28, kwiecień 2021 06:26

Działkowicze ROD „Kopciuszek” w Opolu

Zawarte porozumienie i umowy o realizację prac zadania „Budowa instalacji rozprowadzającej wodę pitną” na terenie ogrodów działkowych „Kopciuszek” w Opolu pomiędzy ROD „Kopciuszek” – Wojewódzki Zarząd Ogródków Działkowych – Urzędem Miasta Opole a wykonawcą robót PLADA Sp. z o.o, obejmujący planowany okres realizacji z zachowaniem stabilizacji warunków realizacji na podstawie stanu zaawansowanie robót i trudności w pozyskiwaniu środków pozwala na zakończenie robót w 2022 roku.

Zarząd ROD „Kopciuszek” informuje wszystkich użytkowników działek o możliwości doprowadzenia wody do wszystkich działek, których właściciele wniosą ustaloną całkowitą kwotę inwestycyjną w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2021r. oraz do 30 sierpnia 2022r.

Po terminie 30 sierpnia 2022r. doprowadzenie wody pitnej do działki może nastąpić wyłącznie na zasadzie indywidualnego działania działkowicza (pozyskaniem wykonawcy robót i indywidualnego z nim rozliczenia) za zgodą i na warunkach określonych przez Zarząd ROD „Kopciuszek”.

Po zakończeniu i przekazaniu instalacji całego ogrodu w użytkowanie – zostanie dokonanie szczegółowego rozliczenia zadani

 

Opole, 24 kwietnia 2021r. Zarząd ROD”Kopciuszek”

Scroll to Top
Skip to content