Partycypacja wody etap III

PARTYCYPACJA WODY ETAP III
 Opublikowano: piątek, 23, kwiecień 2021 08:08                                  I N F O R M A C J A
 Dotyczy realizacji III etapu zadania inwestycyjnego- przełącza i rozprowadzenia sieci wewnętrznej wody pitnej na lata 2019-2022
 OGÓLNY KOSZT ZADANIA INWESTYCYJNEGO WYNOSI  1.439,876,13 ZŁ
 Wartość wykonanych robót I etapu w 2019 roku wyniosła -165.000,00 zł
 Wartość wykonanych robót II etapu w 2020 roku wyniosła-248,000.00 zł

 II etap zadania na 2020 rok obejmował:
 
-przeprowadzenie sieci wodociągowej w alejce głównej koła Nr.2 i Nr.3 oraz aleje Nr.9 Koła Nr.1

 -montaż punktów czerpalnych wody na kołach Nr. 1 Nr.2 Nr.3
 
Na koniec2020 roku pozostają do wykonania roboty o wartości -1.026,876.13 zł
 
Negocjacje przeprowadzone przez zarząd z wykonawcą robót poskutkowały w obniżeniem kosztów zadania.
 
Zarząd w Listopadzie 2020 r. zwrócił się z wnioskiem do Urzędu Miasta w Opolu o przyznanie dotacji na III etap zadania w roku 2021.
 III etap zadania na 2021 rok o wartości 250.000,00 zł obejmuje -rozprowadzenie sieci wewnętrznej oraz studzienek na :
 
-Koło NR.1--aleje : 4,6,7,8,
 -Koło NR.2--aleje : 12,13,16
 -Koło NR.3--aleje: 17,18,22,23
 
W związku z przyznaniem dotacji z Urzędu Miasta w wysokości 100.000.00 zł partycypacja działkowców w roku 2021 wynosi 250, 00 zł od działki.
 Jednocześnie informujemy ,że do położenia sieci wodociągowej na alejach NR.1, 8, 9, 11, 15, 16, 25 oraz tych, które są w planie na rok 2021 istnieje możliwość podłączenia się po wpłaceniu obowiązującej w 2021 r, kwoty 1.300,00zł (w tym jest wliczona kwota partycypacji w br,-250,00zł)
 Istnieje możliwość rozłożenia płatności 1.300.00zł na dogodne raty-po uzgodnieniu z zarządem ROD- z terminem zapłaty do 31 lipca 2021r.
 ZARZĄD-udzieli wszelkiej dodatkowej informacjo dot. w/w zadania
                                                 ZARZĄD ROD ''KOPCIUSZEK''
Scroll to Top
Skip to content