Dotacja na usuwanie azbestu

Prezydent Miasta Opola ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej dla przedsięwzięć z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Opola w ramach realizacji „Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032”.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in.:
– osoby fizyczne,
– jednostki sektora finansów publicznych,
– kościoły i związki wyznaniowe,
– wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe,
– rolnicy,
– mali i średni przedsiębiorcy,
– pozostali właściciele nieruchomości.

Więcej informacji znajdziecie Państwo w załączniku poniżej.

Scroll to Top
Skip to content