Zatoczki do parkowania samochodu

K O M U N I K A T

Niniejszym informujemy, że Działkowcy posiadający klucze do bram wjazdowych zobowiązani są do wykonania na swojej działce zatoczki do parkowania samochodu – zgodnie z § 70 pkt.2 Regulaminu ROD

Termin wykonania zatoczki do 30.07.2023r. Nie wykonanie zatoczki spowoduje odebranie klucza.

Opole, dnia 04.07.2023r. Zarząd ROD KOPCIUSZEK

Scroll to Top
Skip to content